< ex situ < Weronika Gołaś

ikona - facebook 818 lipiec, 2021

„Wystawa przybliża nam obraz świata lęków. Lęki bardzo długo kojarzono z chorobami, plagami, epidemiami i śmiercią. Od niedawna dostrzegam, jak ważną rolę te organizmy odgrywają w budowaniu form życia, od zwierzęcych po nasze, ludzkie. Strachy w naszych organizmach przeszkadzają lub wspierają w procesach, mogą wpływać na nasze zachowanie, a czasem nawet zmieniać losy gatunku. Znajdują się one na powierzchni i w otchłani. Są obecne w każdym zakątku naszej planety. Dzisiejsi naukowcy twierdzą, że sygnały lękowe są częściowo odpowiedzialne za proces ewolucji- reakcja obronna lub ucieczka nie są możliwe bez nich. W niemal wszystkich funkcjach ludzkich i ziemskich organizmy żyją w ścisłej symbiozie z lękami. Przyglądanie się im zmienia naszą wiedzę o funkcjonowaniu istot żywych.”
Weronika GołaśWystawa powstała jako projekt dyplomowy w Pracowni Malarstwa dr hab. Michała Sikorskiego i Pracowni Mediów Elektronicznych prof. Wojciecha Pukocza.